Privacyverklaring - Cicerones - Stadswandelingen en groepsarrangementen

Privacyverklaring

Privacyverklaring Cicerones

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Cicerones via haar website (www.cicerones.nl) persoonsgegevens. Cicerones acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw gegevens. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Cookies

Als u deze website bezoekt, dan biedt de website zogeheten cookies aan. Cookies zijn handige en nuttige technieken die uw internetbrowser opslaat op de computer. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid.

Deze website houdt voor alle bezoekers bij welke pagina’s ze bezoeken. De bezoekgegevens van alle bezoekers samen helpt ons om onze website te verbeteren, het gebruik van de website te meten en goed te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor onderzoek en om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Alle gegevens die worden verzameld, beschouwen we als vertrouwelijk. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen de volgende gegevens van u verwerken, indien u deze aan ons hebt verstrekt via onze website:
- NAW-gegevens;
- bedrijfsnaam;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- IP-adres.

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:
- het boeken van een stadswandeling of groepsarrangement;
- het versturen van een offerte voor een stadswandeling of groepsarrangement;
- het versturen van een nieuwsbrief waarin ons aanbod wordt gepromoot;
- het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Boekingsformulier en offerte-aanvraag

Als u een boekingsformulier of offerte-aanvraag op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de activiteiten die wij organiseren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat nodig is in het kader van onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, gezien het doel waarvoor wij de betreffende persoonsgegevens verwerken

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 januari 2018.
Cicerones behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring periodiek te wijzigen en te actualiseren.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Vragen en klachten

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen. Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Cicerones
Schoterweg 216
2021 HX Haarlem
Nederland
info@cicerones.nl
06 471 559 40