Protocol

Per 1 augustus verzorgt Cicerones weer stadswandelingen mits een aantal basisregels door de deelnemers in acht worden genomen. Dit protocol is bedoeld om de richtlijnen van het RIVM te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de stadswandelingen. Het vormt een leidraad om weer op een zo veilig mogelijke manier stadswandelingen te kunnen verzorgen in de anderhalvemetersamenleving.


Thuis
- Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
- Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten u en ook al uw huisgenoten thuis blijven


Boeken
- U kunt uitsluitend een stadswandeling boeken via de website. Hierbij wordt u gevraagd om uw contactgegevens door te geven.
- De persoon die de wandeling boekt wordt geïnformeerd over het protocol en gevraagd om – indien van toepassing – ook de andere leden van de groep hierover te informeren.
- Door mee te gaan met de stadswandeling stemmen deelnemers in met het protocol.


Tijdens de wandeling
- Schud geen handen
- Houd 1,5 meter afstand van anderen
- Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg


Groepsgrootte
- De groepsgrootte is aangepast.
- Het aantal deelnemers kan per gemeente verschillen afhankelijk van de lokale situatie.


Route
- De route van de stadswandeling kan worden gewijzigd als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld om drukte te vermijden.


Afstand
- Het is van groot belang dat u te allen tijde 1,5 meter afstand houdt van de gids, andere deelnemers en andere weggebruikers.
- Personen uit hetzelfde huishouden of een gezin hoeven geen afstand van elkaar te houden.
- Als de deelnemers tijdens de wandeling geen 1,5 meter afstand houden, kan de gids de wandeling beëindigen.


Annulering
- Als de gids gezondheidsklachten heeft en er geen vervanging geregeld kan worden, wordt de wandeling geannuleerd.
- Heeft u zelf gezondheidsklachten dan vragen wij u zelf te annuleren of verzetten


Disclaimer
- Deelname aan de stadswandeling is op eigen risico.
- De gids en organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid.